Καθαρισμός Κινητήρα

 

Ο καθαρισμός του κινητήρα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του λιπαντικού και των ακαθαρσιών, φύλλα και τα παρόμοια απορρίμματα μέχρι το γράσο και τη βρωμιά που συσσωρεύεται στα πλαίσια της κανονικής καθημερινής λειτουργίας.

Ο καθαρισμός κινητήρα περιλαμβάνει λεπτομερή πλύση των εξαρτημάτων του κινητήρα, πλήρη απολίπανση, καθαρισμό ατμού και εφαρμογή προστατευτικών επιστρώσεων σε όλα τα ευαίσθητα εξαρτήματα του κινητήρα.

Καθαρίζεται ο χώρος του κινητήρα αφού μονωθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου, και στη συνέχεια περνάμε όλα τα πλαστικά μέρη με ειδικό γαλάκτωμα για αδιαβροχοποίηση και συντήρηση, καθώς και ολόκληρο το χώρο του μηχανοστασίου.