Προστασία Χρώματος

 

Με την υπηρεσία αυτή εφαρμόζουμε την άμεση και την μακροχρόνια συντήρηση του αυτοκίνητου.

Είναι το πιο βασικό στάδιο καθώς ο κάθε κατασκευαστής αναφέρει συντήρηση βαφής – κέρωμα κάθε 6 μήνες περίπου ή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.